บริการฝากเงินที่รวดเร็ว สะดวกในการฝาก และขั้นต่ำการฝากที่เข้าถึงลูกค้า